Analiza wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych w województwie Opolskim.

Opolskie jest najmniejszym spośród 16 polskich województw, a będąc regionem typowo rolniczym, stanowi ono bardzo perspektywiczny obszar dla przemysłu spożywczego. Co więcej, województwo to posiada bogate tradycje przemysłowe, szczególnie w branży przemysłu mineralnego, metalowego, chemicznego oraz spożywczego. Z takim dziedzictwem w naturalny sposób związana jest rozwinięta infrastruktura, na którą

Zmiany cen mieszkań na rynku wtórnym

Wtórny rynek mieszkań podlega od kilku lat niewielkim wahaniom, przy czym sytuacja może znacznie różnić się w zależności od miasta. Analitycy portalu Oferty.net oraz OpenFinance opracowali specjalny raport, dotyczący kształtowania się cen mieszkań w zależności od ich lokalizacji. Wyniki raportu wskazują, że w lutym bieżącego roku najbardziej zdrożały mieszkania w Opolu, Katowicach oraz Szczecinie.

Opole – charakterystyka rynku nieruchomości.

Na średnią cenę nieruchomości w danym regionie ma wpływ wiele czynników gospodarczych, demograficznych, geograficznych i innych. Przyjrzyjmy się zatem, jak to wygląda w przypadku miasta Opola.Przede wszystkim, miasto jest stolicą regionu, skutkiem czego stanowi ono również centrum gospodarcze, kulturalne oraz administracyjne. Opole jet miastem powiatowym, położonym na Nizinie Śląskiej, a dokładnie - w mezoregionie

Kędzierzyn-Koźle – analiza rynku nieruchomości.

Zanim przejdziemy do szczegółowej analizy rynku mieszkaniowego przyjrzyjmy się pokrótce charakterystyce miasta, która jest bezpośrednio związana ze specyfiką rynku mieszkaniowego w tym regionie. Kędzierzyn-Koźle jest miastem w województwie opolskim oraz siedzibą władz samorządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Miasto stanowi największy pod względem zajmowanej powierzchni ośrodek Opolszczyzny,

Propozycja rozwiązania problemu mieszkań komunalnych.

Tysiące rodzin w Polsce oczekuje od lat na przydział lokalu komunalnego. Sytuacja wydaje się beznadziejna, a problem trudny lub wręcz niemożliwy do rozwiązania. Tymczasem, sprawne działania pracowników Urzędu Gminy Kędzierzyn-Koźle, polegające na regularnym weryfikowaniu listy oczekujących, pozwoliły skrócić czas oczekiwania na własne lokum i tym samym pomóc rodzinom, znajdującym się w trudnej

Ciekawy pomysł – mieszkania w leasing

Problem oczekiwania przez wiele lat na przyznanie lokalu komunalnego jest znany wielu rodzinom w całej Polsce. Nie inaczej sprawa wygląda w Kędzierzynie-Koźlu, z jedną wszak różnicą - otóż, prezydent Kędzierzyna-Koźla, p. Tomasz Wantuła, wpadł na dość rewolucyjny pomysł, mający rozładować sytuację i pomóc wielu rodzinom, pozostającym w ciężkiej sytuacji mieszkaniowej. Jeszcze

Ogólna analiza nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Raciborzu

W latach 2006-2010 w mieście Racibórz rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych podlegał istotnym zmianom. O ile liczba transakcji podlegała stosunkowo niewielkim wahaniom, o tyle powierzchnia nieruchomości oraz średnia cena jednostkowa zmieniały się w znacznym zakresie.W 2006 roku odnotowano duży wolumen powierzchni oraz dużą wielkość obrotu niezabudowanymi nieruchomościami. W tym czasie, maksymalną wielkość

Analiza wpływu cech rynkowych nieruchomości gruntowych w Raciborzu na podejmowane decyzje.

W okresie od 2011 do 2013 roku w mieście Racibórz odnotowano 70 transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi, które były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Liczba ta stanowi 43,21 proc. wszystkich zanotowanych w tym okresie transakcji na rynku nieruchomości niezabudowanych w Raciborzu. Szczegółowa analiza kształtowania się średnich cen metra kwadratowego w omawianym okresie pozwoliła wyłonić kilka

Ogólna analiza nieruchomości miasta Rybnik

Rybnik jest jednym z najstarszych miast Górnego Śląska, a wzmianki o nim sięgają czasów wczesnego średniowiecza. Specyficzne warunki hydrologiczne terenu oraz położenie na zbiegu kilku szlaków handlowych spowodowały, że miasto bardzo szybko się rozwinęło i już w 1308 roku, na prawie niemieckim, uzyskało prawa miejskie. Rozwój górnictwa i hutnictwa, jaki nastąpił w XIX i XX wieku, a także

Wybór biura nieruchomości

Mamy nieruchomość i planujemy ją sprzedać. W tym przedsięwzięciu może nam pomóc biuro nieruchomości. Przed wyborem konkretnego biura warto jednak zwrócić uwagę na kilka kwestii. Jeśli miasto w którym poszukujesz nieruchomości jest np. Wałbrzych to wiesz, że na rynku działa coraz więcej biur nieruchomości za pośrednictwem których można sprzedać zarówno dom, mieszkanie