Analiza wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych w województwie Opolskim.

Opolskie jest najmniejszym spośród 16 polskich województw, a będąc regionem typowo rolniczym, stanowi ono bardzo perspektywiczny obszar dla przemysłu spożywczego. Co więcej, województwo to posiada bogate tradycje przemysłowe, szczególnie w branży przemysłu mineralnego, metalowego, chemicznego oraz spożywczego. Z takim dziedzictwem w naturalny sposób związana jest rozwinięta infrastruktura, na którą

Zmiany cen mieszkań na rynku wtórnym

Wtórny rynek mieszkań podlega od kilku lat niewielkim wahaniom, przy czym sytuacja może znacznie różnić się w zależności od miasta. Analitycy portalu Oferty.net oraz OpenFinance opracowali specjalny raport, dotyczący kształtowania się cen mieszkań w zależności od ich lokalizacji. Wyniki raportu wskazują, że w lutym bieżącego roku najbardziej zdrożały mieszkania w Opolu, Katowicach oraz Szczecinie.

Opole – charakterystyka rynku nieruchomości.

Na średnią cenę nieruchomości w danym regionie ma wpływ wiele czynników gospodarczych, demograficznych, geograficznych i innych. Przyjrzyjmy się zatem, jak to wygląda w przypadku miasta Opola.Przede wszystkim, miasto jest stolicą regionu, skutkiem czego stanowi ono również centrum gospodarcze, kulturalne oraz administracyjne. Opole jet miastem powiatowym, położonym na Nizinie Śląskiej, a dokładnie - w mezoregionie