Ogólna analiza nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Raciborzu

W latach 2006-2010 w mieście Racibórz rynek nieruchomości gruntowych niezabudowanych podlegał istotnym zmianom. O ile liczba transakcji podlegała stosunkowo niewielkim wahaniom, o tyle powierzchnia nieruchomości oraz średnia cena jednostkowa zmieniały się w znacznym zakresie.W 2006 roku odnotowano duży wolumen powierzchni oraz dużą wielkość obrotu niezabudowanymi nieruchomościami. W tym czasie, maksymalną wielkość

Analiza wpływu cech rynkowych nieruchomości gruntowych w Raciborzu na podejmowane decyzje.

W okresie od 2011 do 2013 roku w mieście Racibórz odnotowano 70 transakcji nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi, które były przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Liczba ta stanowi 43,21 proc. wszystkich zanotowanych w tym okresie transakcji na rynku nieruchomości niezabudowanych w Raciborzu. Szczegółowa analiza kształtowania się średnich cen metra kwadratowego w omawianym okresie pozwoliła wyłonić kilka